Aktualności

Produkty spółki otrzymały certyfikat ekologiczny.
Spółka jest objęta programem certyfikacji ekologicznej i otrzymała w bieżacym roku certyfikat od znanej krakowskiej jednostki certyfikujcej Biocert sp. z o.o.
Nowe umowy na dostawę pasz.
Spółka nawiazała wieloletnia współpracę z gospodarstwem ekologicznym prowadzacym hodowlę kóz oraz owiec. Zostaliśmy wybrani na głównego dostawcę pasz do gospodarstwa.
Pozyskanie nowych terenów uprawnych
Spółka pozyskała nowe tereny uprawne w gminie Pacanów powiat buski. Dzięki pozyskanym gruntom rolnym spółka zamierza zwiększyć produkcję suszonych pasz dla bydła.